Phần mềm hữu ích với Internet
By kt_kute_kt
#713766 hồi trước vào ketnooi.com/forum tìm cách chặn facebook mình thấy được cái tiện ích mở rông chặn facebook và các trang web khác, nhưng cài lại windows mà quên tên nó rồi. giờ tìm mãi không thấy. ai chỉ giúp với.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By black_white29
#713767 hồi trước vào ketnooi.com/forum tìm cách chặn facebook mình thấy được cái tiện ích mở rông chặn facebook và các trang web khác, nhưng cài lại windows mà quên tên nó rồi. giờ tìm mãi không thấy. ai chỉ giúp với. Chrome hay Fox bạn.

Với chrome thì xài Website Blocker cũng được
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By lamvietphap
#713770 Chrome hay Fox bạn.

Với chrome thì xài Website Blocker cũng được
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! còn Fox thì là như thế nào bạn. cho mình xin cái link đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement