Phần mềm hữu ích với Internet
By baby_dieuanh
#712656 Mình hơi cà dốt về mạng nên muốn hỏi các Pro chút.

Hiện mình có dùng 1 Dcom 3G Viettel và 1 đường mạng của FPT (mạng wifi) nhưng cả 2 tốc độ hơi thấp, mình muốn gộp 2 mang này vào làm 1 để tăng lên có được không. Pro nào biết có thể hướng dẫn mình được không?

Thanks!!!!!!!!!!!!!
By nnight53
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement