Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyenchithanh25
#711622 K có ý gì nhưng hình như bạn chủ top có vẻ rảnh quá không có việc gì để làm hay sao ý Có cả khối người thắc mắc về vụ này đấy bạn
By daigiabacky_0808
#711623 lythamie toàn phải chọn tiếng mình muốn khi vào google, vì nó toàn tự chuyển.. cái này sẽ làm đỡ bực hơn
By koi92
#711625 Máy mình thì Chrome lại hoàn toàn cho mình tùy thích. Nhập gì thì vào đấy (google.com hay google.com.vn). Nhưng sự khác biệt chỉ có khi thiết lập ngôn ngữ tìm kiếm English hay Vietnamese thôi! Không tùy thuộc trang tìm kiếm.

Khi các bạn tìm kiếm với những từ khóa bằng tiếng Anh. 2 trang google.com và google.com.vn sẽ ưu tiên cho những trang web có ngôn ngữ tìm kiếm được thiết lập. Mình thường dùng tùy chọn tiếng Anh để tìm kiếm trên google.com.vn khi cần tìm những thông tin từ các Website nước ngoài (ví dụ những vấn đề liên quan đến xử lí lỗi Windows).

Sự khác biệt có hay không cùng tùy theo hướng tìm kiếm, nhu cầu của người sử dụng.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement