Phần mềm hữu ích với Internet
By love_miss_o8o5
#709578 tình hình là mạng hôm nay chậm mình mới dùng que tăm để rs modem postef 8840 vnpt mà chả hiểu sao giờ rs xong rùi thì không có mạng luôn . không có đèn internet . ai giúp mình cài thế nào để có với tks gấp
By pekut3_hokranh_iuanh
#709599 Bạn phải nhớ user đăng ký của bạn với vnpt, nếu không thì lấy hóa đơn đóng tiền để sẳn , sau đó gọi 800126

làm theo hướng dẫn "nhấn 1 để báo hư internet" chờ chút gặp KTV họ hướng dẫn bạn config lại modem .

#

Thường thì modem của VNPT config chung 1 password

Gõ vào thanh địa chỉ trình duyệt 192.168.1.1

Kế đến đăng nhập vào trang web của modem = user : MegaVNN mật khẩu: MegaVNN , tùy vào modem mà thiết lập cụ thể
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement