Phần mềm hữu ích với Internet
By men_lovy_love9x
#708758 Mình dùng windows 8, tại sao mỗi lần cắm usb 3g của Mobi vô lại phải setup lại thì mới vô mạng được. Mọi người ai biết chỉ mình với nhé. Thanks!
By phuong_viet
By yellow_moon1607
#708901 Mình dùng windows 8, tại sao mỗi lần cắm usb 3g của Mobi vô lại phải setup lại thì mới vô mạng được. Mọi người ai biết chỉ mình với nhé. Thanks! lúc trước mình cũng bị trường hợp tương tự như của bạn nhưng của mình là usb 3g của viettel, cách xử lý của mình là gỡ nó ra bằng uninstall (bạn có phần mềm gì thì cứ dùng ) rồi khởi động lại máy sao đó setup lại chúc bạn thành công
By congchuakhocnhe_2d
#708906 lúc trước mình cũng bị trường hợp tương tự như của bạn nhưng của mình là usb 3g của viettel, cách xử lý của mình là gỡ nó ra bằng uninstall (bạn có phần mềm gì thì cứ dùng ) rồi khởi động lại máy sao đó setup lại chúc bạn thành công Mình đã dùng Your Uninstall gỡ rùi nhưng vẫn không được
By Gwynn
#708907 thế bạn thử bật windows update xem sao
By maanhlam
#708908 Mình dùng windows Cr-ack nên không dám update bạn ơi thế bạn thử bật windows update xem sao
Kết nối đề xuất: