Phần mềm hữu ích với Internet
By vespa_co
#708537 Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Lỗi "There is a problem with this website's security certificate."


các bạn vào MY COMPUTER
Nhấn vào CONTROL PANEL
Nhấn vào ADD/REMOVE WINDOWS COMPONENTS
Kéo thanh cuộn đến cuối cùng
Check vào ô "Update Root Certificates" và nhấn NEXT để hoàn thành cài đặt
Khởi động lại máy. Vậy là OK
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement