Phần mềm hữu ích với Internet
By huynhnhu191
#706929 cho e hỏi các bạn là idm của e sao mới cài lại mà giờ nó cứ tự bắt link video trên các trang mà không còn download "video on this page" vậy các bác. h e muốn nó không tự tải mà vẫn có cái browsers đó thì sao

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By nh0k_ju_a
#706930 Xem video đó đuôi gì

Bật IDM--Option--File Type

ở đó có các đuôi file,bạn xóa đuôi của cái video bị bắt đó đi rồi

Bấm OK là xong

p/s: Bạn nên update idm và trình duyệt nữa.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement