Phần mềm hữu ích với Internet
By sweet_lovelycat_42019
#706903 khi up một video có nội dung nhạy cảm lên youtube, youtube sẽ tự động dán mác 18+ cho video đó phải không các bạn?
By rikchi2005
#706933 có người găn cờ, hoặc để ở chế độ hạn chế độ tuổi người xem. Youtube nó chỉ là cái máy sao phân biệt dc
By hang161072
#706934 có người găn cờ, hoặc để ở chế độ hạn chế độ tuổi người xem. Youtube nó chỉ là cái máy sao phân biệt dc để chế độ hạn chế tuôi bằng cách nào vậy?
By Vinn
#706935 để chế độ hạn chế tuôi bằng cách nào vậy? khi đang up bạn vào cài đặt nâng cao (hay j đó) là thấy mục giới hạn độ tuổi
By ruaiudh
#706936 cho hỏi ké là muốn xem mấy cái clip 18+ trên youtube thì kiếm ở đâu
By sosof_solo
#706938 cho hỏi ké là muốn xem mấy cái clip 18+ trên youtube thì kiếm ở đâu vote vào anh em của youtube là porntube
By Brady
#706939

khi đang up bạn vào cài đặt nâng cao (hay j đó) là thấy mục giới hạn độ tuổi ;D

thanks bạn
By o0o_o0o_kut3_kiss_baby
#706940 khi đang up bạn vào cài đặt nâng cao (hay j đó) là thấy mục giới hạn độ tuổi thanks bạn :d
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement