Phần mềm hữu ích với Internet
By Brady
#705242 Mình đang cần mua 1 con fast connect loại E173-U1 OR mf190 không biết có bị lock mạng không?

Thấy bên tgdd bán con mf190 ghi đa mạng nhưng chỗ mình không còn hàng, nên đinh ra mobi mua, không biết có bị lock mạng ko?

Và nếu bị lock thì tự unlock được ko?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement