Phần mềm hữu ích với Internet
By Webbestre
#705220
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


ABP filter rules

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

• Ctrl+Shift+F ► Custom filters ► Add filter group ► VNZ+VOZ ► Click chuột trái vào khung trắng bên phải ► Copy & Paste:
Code:
##.socialBox
##div[id^="div-gpt-ad-"]
/iconFacebook.
/www/delivery/*
ketnooi.com/forum###footer
ketnooi.com/forum###footerBar
ketnooi.com/forum###footerMain
ketnooi.com/forum###notices
ketnooi.com/forum##.above_body
ketnooi.com/forum##DIV[style="width:300px; float: right"]
vozforums.com###neo_logobar
vozforums.com##.middleads
vozforums.com##DIV[style="margin: 0 auto; padding-top: 10px; width: 970px;"]
vozforums.com##FORM[style="clear:left"]
vozforums.com##TD[width="160"]
||123c.vn^$third-party
||admicro1.vcmedia.vn^$third-party
||adnetwork.vn^
||ajax.googleapis.com^$domain=ketnooi.com/forum
||eclick.vn^$third-party
||google-analytics.com^$third-party
||googletagservices.com^$third-party
||ketnooi.com/forum/clientscript/mudim-0.8-r153.js
||vozforums.com/specials/*
||zini.vn^$third-party ► Close!

Edit CSS

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

• Ctrl+Shift+A ► User Styles ► Write New Style ► Name: Remove Space (VNZ+VOZ) ► Copy & Paste:
Code:
@-moz-document domain("ketnooi.com/forum") {DIV {margin-right: 0 !important;}}
@-moz-document domain("vozforums.com") {.page {width: 100% !important;} body, DIV[align="left"] {margin: 0 !important;}} ► Save!
ABP filter rules

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

• Ctrl+L ► chrome://extensions/ ► Enter ► Adblock Plus: tick Allow in incognito ► Click OptionsAdd your own filters tab ► Nhìn xuống dưới: Click Edit filters as raw text ► Copy & Paste:
Code:
##.socialBox
##div[id^="div-gpt-ad-"]
/iconFacebook.
/www/delivery/*
ketnooi.com/forum###footer
ketnooi.com/forum###footerBar
ketnooi.com/forum###footerMain
ketnooi.com/forum###notices
ketnooi.com/forum##.above_body
ketnooi.com/forum##DIV[style="width:300px; float: right"]
vozforums.com###neo_logobar
vozforums.com##.middleads
vozforums.com##DIV[style="margin: 0 auto; padding-top: 10px; width: 970px;"]
vozforums.com##FORM[style="clear:left"]
vozforums.com##TD[width="160"]
||123c.vn^$third-party
||admicro1.vcmedia.vn^$third-party
||adnetwork.vn^
||ajax.googleapis.com^$domain=ketnooi.com/forum
||eclick.vn^$third-party
||google-analytics.com^$third-party
||googletagservices.com^$third-party
||ketnooi.com/forum/clientscript/mudim-0.8-r153.js
||vozforums.com/specials/*
||zini.vn^$third-party ► Apply changes!

Edit CSS

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

• Ctrl+L ► chrome://extensions/ ► Enter ► Stylish: tick Allow in incognito ► Click Options ► Write new style

1. Dien dan

| Name: Remove Space (VNZ)

| Tick Enabled

| Sections ► Copy & Paste:
Code:
DIV {margin-right: 0 !important;} | Everything: click Specify ► URLs on the domain + ketnooi.com/forum

► Save!

-----------------------------

2. vozForums

| Name: Remove Space (VOZ)

| Tick Enabled

| Sections ► Copy & Paste:
Code:
.page {width: 100% !important;} body, DIV[align="left"] {margin: 0 !important;} | Everything: click Specify ► URLs on the domain + vozforums.com

► Save!

By gia_bang
By nhocsieuway24
#705239
Giống mình rồi, dùng stylish thì ok nhưng dùng cách adblock thì không thấy hiệu quả • không hiệu quả ở chỗ nào bạn?

• Up ảnh lên cho dễ support nhé bạn!

cái này để làm gì thể thấy có mặt adblock phải chăng để tắt quảng cáo • Bạn thử Disable ABP rồi load lại trang với Stylish rồi xem kết quả nhé!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement