Phần mềm hữu ích với Internet
By hoangtv1989
#701577 mình có một bức hình gồm 200 nhân vật

làm sao để tag hết 200 nv đó

mà hình tag không bị đè lên nhau

vì hình lớn lên khi tag chỉ vào 1nv kích thước tag đã chùm lên vài nv khác


ý mình là liệu có thay đổi được kích thước này không?

để khi chỉ vào tag nó chỉ duy nhất 1 nhân vật


[facebook] [picasa] [flick]

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tra_cave
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement