Phần mềm hữu ích với Internet
By Edmond
#701626 Hôm nay thử xóa tên thử thật sự thất vọng, nó chỉ xóa tên ở phần comment thôi, còn tên ở chỗ phần hình thay mặt với reply comment nó vẫn hiện cái dấu ﱞﱞﱞ đen đen
By thienthanhuong_90vn
#701627 Hôm nay thử xóa tên thử thật sự thất vọng, nó chỉ xóa tên ở phần comment thôi, còn tên ở chỗ phần hình thay mặt với reply comment nó vẫn hiện cái dấu ﱞﱞﱞ đen đen thế mới gọi là nửa ma
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement