Phần mềm hữu ích với Internet
By luu_vuong2909
#699092 Mình có 1 tài khoản thường trên tailieu.vn, giờ muốn nâng cấp lên thành Vip.

Sau khi xem thông tin giá cả thị trường ở cái bảng bên dưới:Thì mình thấy có 1 thắc mắc là:

Ví như, mình nạp 500k trong tài khoản! Thì mình sẽ chỉ được download tối đa tài liệu là: 9900 tài liệu đúng không?

& Nếu quá số lần tải tài liệu, nhưng số ngày thì còn dư thì mình sẽ không được down nữa à?

By haiyen_com
#699093 Hi, bạn không cần nạp 500k làm j cho tốn kém, nếu cần acc tailieu.vn thì liên hệ với mình


còn không thì post link để team download cho
By traitimbietkhoc_phuctoan
#699094

Ví như, mình nạp 500k trong tài khoản! Thì mình sẽ chỉ được download tối đa tài liệu là: 9900 tài liệu đúng không?

& Nếu quá số lần tải tài liệu, nhưng số ngày thì còn dư thì mình sẽ không được down nữa à?

Đúng như vậy rồi bạn.
By girl_lanhchanh_love_boy_luumanh9
#699095 Hi, bạn không cần nạp 500k làm j cho tốn kém, nếu cần acc tailieu.vn thì liên hệ với mình


còn không thì post link để team download cho
Bạn thật tốt, vậy khi nào mà mình cần down thì mình sẽ Phần mềm chi bạn nhé!

Chứ xin thì cũng hơi ngại
By tonluonganh
#699097 Không cần lằng nhằng vào đây yêu cầu download miễn phí bất cứ tài liệu nào

Vì một cộng đồng tài liệu miễn phí. Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai người khác sẽ chia sẻ với bạn
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement