Phần mềm hữu ích với Internet
By me_o
#699067 Ai biết cách tắt tự động tải ảnh trong google chrome chỉ với. Sao tui tìm không thấy
By ooooodon
#699074 Bạn vào Tùy chọn --> Thẻ nâng cao --> Cài đặt nội dung --> Thẻ hình ảnh --> tắt --> OK

Xong
By want_you
#699075 Bạn vào Tùy chọn --> Thẻ nâng cao --> Cài đặt nội dung --> Thẻ hình ảnh --> tắt --> OK

Xong thanks..................................
By nhoc_bi_bo
#699078 hay ghê, thế mà lâu giờ không biết
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement