Phần mềm hữu ích với Internet
By vnn_vn
#698909 các bạn nào sử dụng Cr-ack idm ở trang thuthuat.chiplove.biz mà nó bị chèn thuthuat.chiplove.biz làm trang chủ thì làm như sau

hướng dẫn chung cho tất cả trình duyệt

chon shortcut của trình duyệt mình sử dụng

nhấn chuột phải vào chọn properties (cái hàng dưới cùng ah)

ở mục TARGET các bạn xoá phần Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! đi

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


bỏ ghim trình duyệt ở thanh taskbar

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


tiếp theo mở trình duyệt lên vào phần cài đặt vào chỉnh lại trang chủ rồi ghim trình duyệt lại vào thanh taskbar là xong.

Sau này có Cr-ack thì để ý cái bản cuối nó hiện lên hỏi có đặt thuthuat.chiplove.biz làm trang chủ thì chọn NO hì.

Chúc các bạn thành công.
By hero_20_vn
By Amblaoibh
#698944 các bạn nào sử dụng Cr-ack idm ở trang thuthuat.chiplove.biz mà nó bị chèn thuthuat.chiplove.biz làm trang chủ thì làm như sau

hướng dẫn chung cho tất cả trình duyệt

chon shortcut của trình duyệt mình sử dụng

nhấn chuột phải vào chọn properties (cái hàng dưới cùng ah)

ở mục TARGET các bạn xoá phần Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! đi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

tiếp theo mở trình duyệt lên vào phần cài đặt vào chỉnh lại trang chủ là xong.

Sau này có Cr-ack thì để ý cái bản cuối nó hiện lên hỏi có đặt thuthuat.chiplove.biz làm trang chủ thì chọn NO hì.

Chúc các bạn thành công. Làm theo cách bạn vẫn không được bạn ơi!
By p3kut3_l0v3_anhhands0m3
#698946 Mình cũng xoá không được bạn ơi!! bạn cứ mở trình duyệt lên rồi bỏ ghim biểu tượng trình duyệt ở thanh taskbar rồi sau đó ghim lại

tắt mở lại là xong. Chúc bạn thành công.
Kết nối đề xuất: