Phần mềm hữu ích với Internet
By nhan_x5
#697844 Xin chào mọi người,

Ai biết chỉ giúp mình cách khắc phục tình trạng này giúp ?

Chỗ phòng trọ mình có 3 laptop. Bắt internet FPT có wifi, thì tất cả 3 laptop đều bắt wifi và sử dụng bình thường. Nhưng điện thoại lại không vào được wifi, đều dò ra nhưng không vào kết nối được trừ iPhone.

cụ thể mình đã thử HTC, Sony Erikson, Nokia Lumia đều không vào được, nhưng mình thử xài iPhone 4 lại vào bình thường.

Nếu ai biết vui lòng giúp với.

Thank mọi người nhiều.
By meaningoflife_pinacoladaboy
#697845 Xin chào mọi người,

Ai biết chỉ giúp mình cách khắc phục tình trạng này giúp ?

Chỗ phòng trọ mình có 3 laptop. Bắt internet FPT có wifi, thì tất cả 3 laptop đều bắt wifi và sử dụng bình thường. Nhưng điện thoại lại không vào được wifi, đều dò ra nhưng không vào kết nối được trừ iPhone.

cụ thể mình đã thử HTC, Sony Erikson, Nokia Lumia đều không vào được, nhưng mình thử xài iPhone 4 lại vào bình thường.

Nếu ai biết vui lòng giúp với.

Thank mọi người nhiều. Bạn gỡ dây trong modern ra gắn lại thì sẽ hết bị thôi lúc trước mình cũng gặp trường hợp này rồi. Gỡ dây gắn cái đèn internet thôi đó còn nếu hong được nữa thì tháo ra hết gắn lại là ok
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement