Phần mềm hữu ích với Internet
By baby_pooh_htth
#697987 Tình hình e có 1 cái tenda s105 cắm vào pc dùng mạng vẫn bt ,e mới mua vs nối thêm 1 cái Router Wireless Tenda W311R để cắm lên tầng 3 để bắt wifi ,dây mạng cắm vào con tenda w311r ,1 dây : 1 đầu cắm vào pc 1 đầu cắm vào tenda ,nhưng pc không có mạng ,wifi thì bình thường ,các bro giúp e vơi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement