Phần mềm hữu ích với Internet
By no_impos
By thuy_bp75
By Abhinav
#697254 Làm gì có vụ sim thường mà lắp được vô DCOM nhỉ, có được không vậy làm gì có chuyện đó, hoang đường

đang dùng nè, đk gói rồi mới kết nối Dcom, chưa đk là không cho kết nối thông báo lỗi 628 hay 720 có thể sim chưa đăng kí 3G, nên nó không cho kết nối,
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement