Phần mềm hữu ích với Internet
By phungheon
#697234 BR NXD Linux bản sài ổn định nhấtServer linux NXP 7.0.1981 + Client 6.0.1970(có Cr-ack):


Download 4 file về ráp vào thành file ISO bum ra đĩa CD để cài,(nhân NXD 2018)

có thể tạo USB cài từ CD này để thay đổi các phiên bản NXD cho dể.


Server Linux NXD7.0.2018 + Clinet 6.2.0.1970
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


carck clinet 1970 thì khi cài client xong,copy mấy file patch vào trong system32 (nhớ là tắt cái NXDrun trong task manager mới copy đề được),sau đó chạy file .bat. vào ragedit search tìm web "wz58" đổi thành web của mình.


Còn đây là bản nhân NXD 7.0.1981(copy vào folder:server trong USB linux trc khi cài):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bản nhân 1981-2018 , lai giữa 2 cái có pafile 4G
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Mọi người có thể test thử nhiều bản 7.0 trên 4rum, để chọn bản nào ok nhất


Vnc điều khiển server từ máy tính tiền:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tool làm image đa cấu hình:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!File video hướng dẫn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Còn đây là bản NXD mới nhất 7.0.2018

nếu main nào không cài đuợc thì sài iso này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Xóa Baidu, nếu Cr-ack xoá không sạch thì xoa thủ công tìm trong windows + regedit : wz58 + baidu

hay vào xóa trong này: C:\windows\system32\ delete hay rename file exmon.dll

Bootrom NXP for win

Ai không rành Linux thì có thể sài bản 6.0 for win(ổ S: 1G):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đi chung với Game server Istorage 2.5 for win:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bản Client 5.8.0.300:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
các lệnh cơ bản trong linux(mượn của Thành Diệp):

1) Tắt máy: poweroff hay init 0

2) Khởi động lại máy: reboot hay init 6

3) Mở IO: nxpiomgr

4) Mở BOOT: nxpbootmgr

5) Chia ổ đĩa: cfdisk, ví dụ: cfdisk /dev/md0

6) Xem cấu hình IP: ifconfig

7) Cấu hình độ phân giải màn hình: xconfig

8) Cấu hình IP: netconfig

9) Xem thông tin server đang xài như kernel, cpu, x86 hay 64...: uname -a

10) Xem thông tin partition đang xài(xen dung lượng đang sử dụng): df -h

11) Đặt mật khẩu root: passwd

12) Đặt mật khẩu VNC: vncpasswd

13) Chuyển thư mục: cd [tên thư mục], ví dụ: cd /mnt

14) Tạo thư mục: mkdir [tên thư mục], ví dụ: mkdir /mnt/nxp/linhtinh

15) Xóa thư mục, xóa file: rm -rf [tên thư mục hay tên file], ví dụ: rm -rf /mnt/nxp

16) Tạo shortcut: ln -s [tên file hay thư mục] [tên short cut], ví dụ: ln -s /sbin/poweroff /root/Desktop/Shutdown => Tạo shortcut tắt server lên Desktop

17) Xem thông tin card mạng đang chạy: mii-tool

18) Xem dung lượng thư mục: du -h [ten thu mục], ví dụ: du -h /mnt/nxp/wks

19) Ping như trên windows: ping [dia chi ip] (không cần -t nhé)

20) Tìm trong proccess có tiến trình mình cần tìm đang chạy không: ps aux | grep [tên tiến trình], ví dụ: ps aux | grep nxpio => tìm proccess có chứa nxpio

21) Tìm file, hay thư mục: find [nơi tìm] -name [tên cần tìm]. Dấu * thay cho nhóm ký tự, dấu ? thay cho 1 ký tự. Ví dụ: find / -name nxp* => Tìm file bắt đầu =nxp trong thư muc gốc /

22) Tìm nhanh, trước khi thực hiện thì gõ lệnh updatedb rồi enter để cập nhật index: locate [tên file], ví dụ: locate nxpiomgr

23) Đóng tiến trình treo, giống end task trên wins. Dùng lệnh 20) để tìm ra id của tiến trình rồi dùng lệnh sau: kill -9 [id tiến trình]. Ví dụ dùng lệnh 20) để tìm ldman (Landisk Manager) có ID là 1169, đóng tiến trình này = lệnh: kill -9 1169

24) Stop, start, restart NXD: nxp stop, nxp start, nxp restart. Tương tự với VNC và đa số ứng dụng khác

25) Xem trạng thái của NXD, VNC là đang chạy hay dừng: nxp status, vnc status

26) Xem thông tin cpu, dung lượng ram: cat /proc/cpuinfo, cat /proc/meminfo

27) Xem tốc độ HDD: hdparm -t Thi dụ: hdparm -t /dev/sda


Chúc mọi ngừơi thành công.............

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Imanol
Kết nối đề xuất: