Phần mềm hữu ích với Internet
By emmo_veanh8x
#696330 Em mới tập tành tìm hiểu về host, em có đăng ký 1 acc free trên 000webhost, nhưng em gặp 1 vấn đề là không biết pass để vào file manager là gì, nó gửi về email cho em cái này:

"Domain: hocwordpress.site90.com

IP Address: 31.170.160.81

Username: a4662148

Password: ******"

z làm sao em biết được cái pass ***** đó là gì?

Giúp em với!! em xin chân thành cảm ơn!!!
By than_hanh2011
#696331 Em mới tập tành tìm hiểu về host, em có đăng ký 1 acc free trên 000webhost, nhưng em gặp 1 vấn đề là không biết pass để vào file manager là gì, nó gửi về email cho em cái này:

"Domain: hocwordpress.site90.com

IP Address: 31.170.160.81

Username: a4662148

Password: ******"

z làm sao em biết được cái pass ***** đó là gì?

Giúp em với!! em xin chân thành cảm ơn!!! pass bạn đã nhập vào khi đk đấy
By baby.mummum
#696332 Em mới tập tành tìm hiểu về host, em có đăng ký 1 acc free trên 000webhost, nhưng em gặp 1 vấn đề là không biết pass để vào file manager là gì, nó gửi về email cho em cái này:

"Domain: hocwordpress.site90.com

IP Address: 31.170.160.81

Username: a4662148

Password: ******"

z làm sao em biết được cái pass ***** đó là gì?

Giúp em với!! em xin chân thành cảm ơn!!! pass là ****** đó
By gian_ho
#696336 biết thì chỉ, k biết thì làm ơn im lặng
By phuken_kotaro
#696337 Bạn vào đây Đăng nhập nhé: members.000webhost.com Khi đăng nhập bằng tài khoản và Pass bạn đã đăng kí song. Muốn Đăn nhập được vào File Manager Thì bạn phải vào View FTP Details ở ngay bên cạnh đó. Click tiếp vào: Change account password nhập pass mới vào đây. và Pass này sẽ dùng để đăng nhập vào File Manager
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement