Phần mềm hữu ích với Internet
By tamhonbian_90hytq
#696326 Sao máy mình wifi hay bị limited hoài vậy…. wifi ở nhà hay ở nơi khác thì bình thường

mấy cái laptop khác trong khu trọ thì không bị. vào mạng thì bình thường.....

P/s: thử đặt ip tĩnh rồi, thử dùng cutnet defender rồi, change mac rồi luôn. Nhưng mà không được… ức chế lắm rồi

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By trangiangdon
By manloveman1979
#696401 Bạn thử đổi địa chỉ IP tĩnh cao hơn chút 192.16.1.17,..... thử xem,còn DND thì 8.8.8.8, 8.8.4.4, lúc trước mình cũng thường hay bị zị. hay cách khác bạn kick chuột phải vào biểu tượng kết nối mạng góc dưới phải màn hình chọn open network and sharing center chọn Manage wireless networks chọn cái wifi mà bạn kết nối lỗi xoá nó đi và kết nối lại, còn không thì

vào Change adapter settings chọn ở mục kêt nói wireless, disable nó đi hay xoá cũng được nó tự động tìm lại và cài đặt, ai có còn cách nào khác thì hướng dẫn cho mọi người cũng tìm hiểu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement