Phần mềm hữu ích với Internet
By Ayize
By duc_chung_2571990
By empty_empty
#695149 chán cái chỗ làm ăn, bị đứt cap thì nhắn tin báo khách hàng 1 tiếng chứ, ai nhè mỗi lần như thế phải lên mạng search tình hình
By tigontt2003
#695150 DNS dùng để phân giải tên miền chứ đứt tuyến cáp này thì băng thông ra quốc tế mạng nào chả chậm, ngồi chờ khắc phục đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement