Phần mềm hữu ích với Internet
By Drummond
By xuyenha_kr
By jayhong89
#694871 Mình làm theo và xem được bình thường rồi, bạn cho mình hỏi nguyên nhân của vấn đề này là gì thế.
Hi, bạn thử click chuột phải vào video > setting>bỏ chọn enable hardware acceleration
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement