Phần mềm hữu ích với Internet
By Breandan
#690394 mình thấy nhiều face ví dụ như shop bán quần áo tất cả mọi người dù không phải bạn bè của face đấy vẫn comment được trên hình ảnh,tường của người đó.

Làm sao để tất cả mọi người có thể bình luận trên face của mình dù không phải bạn bè ? mình đã chỉnh là công khai hết rồi

- À mới cả sao cái tài khoản face mình mới lập vào 1 số trang của người khác thì không like được ?
By handoi
#693808 Vô phần Timeline and Tagging trong Account Settings để chỉnh lại mấy phần post on timeline... thành public.


Còn cái thứ hai mình không biết bạn đang nói page hay là nói wall cá nhân, nếu là wall cá nhân thì họ không turn on chế độ follow nên bạn không thể like cũng như share bài của họ.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement