Phần mềm hữu ích với Internet
By lelongphuong_llp
#693841 vậy là vùng các bạn chưa được nâng băng thông rồi

mình ở TPHCM sài gói basic dc 3 năm : giờ có chính sách chăm sóc khách hàng cũ dc nâng tốc độ băng thông lên gấp đôi mà giá không đổi hehehe

mình dowload dc gần 600kps = IDM đó
By o0_koyeu_tradep_bove_o0
By phamchi_dung
#693845 đo IDM cũng chỉ là tương đối .

đăng nhập vào modem 192.168.1.1 gõ admin - admin hay megavnn - megavnn. tìm đến dòng
Data Rate : 6144 639 kbps


lấy 6144 chia 8. là tốc độ down cao nhất bạn có thể đạt dc.


(đa số 95%: modem vnpt dùng tp-link hay firmware ăn trộm của tp-link)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement