Phần mềm hữu ích với Internet
By rainbow_island_195169
#688068 + Khi load phim trực tiếp trên trình duyệt mình nhận thấy rằng nhiều lúc trình duyẹt nó không load phim được max tốc độ của đường truyền. Ví dụ dcom của mình max đường truyền là 512kps nhưng khi load phim trên firefox thì chỉ được 200kps hay lên 300 điều này làm phim giật không xem được. Mình cũng chả hiểu sao nó lại thế. Tuy nhiên khi download bằng idm thì max tốc độ

+ Và mình nghĩ tới việc vừa cho idm download vừa xem phim tức là download đến đâu xem đến đó được thì hay. và mình đã thử và làm được điều này:

+ Bước 1: Chuẩn bị 1 link download phim ( dùng idm bắt link video ở đâu thì tuy bạn)

+ Bươc 2: Thiết lập idm tải xuống=> tùy chọn=> kết nối=> số kết nối mạc định chopnj là 1. ấn oke

+ Bước 3: vào


C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\IDM\

tìm file mà idm download về sau đó mở nó nên bằng phần mềm mở video của bạn.


Anh em nào mà có thấy bài viết này của mình bình thường thì cũng đừng ném đá nhá. Thank
By anthikimngoc
By caosonhung_caosonhung
#688191 Nói luôn cơ chế hoạt động cho bác nghe nhá:

Bình thường khi download idm sẽ lưu dữ liệu download vào 1 file sau đó nó cứ đắp dần file đó nên bao giờ download 100% thì file đó sẽ hoàn thiên. Nhưng file đó chỉ là file rác thôi khi download xong nó sẽ bị xóa

+ Tuy nhiên nếu để bình thường thì idm nó chia nhiều file để download xong rồi mới ghép lại như thế thì không thể vừa download vừa xem được vì dữ liệu bị chia cắt ra nhiều file vậy phải cài đặt idm nó không chia file nữa

Khi cài đặt xong idm thì vừa download video bạn vừa có thể xem đươc. Nhưng chắc chắn tốc độ download file sẽ không nhanh nữa bởi vì không cho idm chia file khi download thì bằng tắt chức năng download nhanh của nó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement