Phần mềm hữu ích với Internet
By kiniem_2007
#687299 Tình hình là mới chôm được cái nick yahoo của con bạn,mà cái nick này cũng được dùng làm tài khoản đăng nhập facebook nhưng mật khẩu facebook lại không có

Việc mình muốn nhờ ở đây là có cách nào lấy lại mật khẩu củ mà không cần tạo mật khẩu mới...Mình đã thử nhìu cách nhưng không được

Vậy nếu ai pik thì xin giúp hộ mình...mình chỉ tính troll con bạn thôi chứ không có ý gì xấu xa xin các bạn chỉ giúp
By Ferrill
By haudau_92
#687351 Tình hình là mới chôm được cái nick yahoo của con bạn,mà cái nick này cũng được dùng làm tài khoản đăng nhập facebook nhưng mật khẩu facebook lại không có

Việc mình muốn nhờ ở đây là có cách nào lấy lại mật khẩu củ mà không cần tạo mật khẩu mới...Mình đã thử nhìu cách nhưng không được

Vậy nếu ai pik thì xin giúp hộ mình...mình chỉ tính troll con bạn thôi chứ không có ý gì xấu xa xin các bạn chỉ giúp Bác vào phần tìm lại mật khẩu không được sao?
By viconyeuem.rednet
#687352 hầu như là không được bạn ah, mật khẩu của bạn bạn không biết thì chịu rồi
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement