Phần mềm hữu ích với Internet
By nhypy
#687245 các bạn cho mình hỏi làm sao để đưa bảng biểu lên facebook?

Mình paste Danh sách lớp lên tag ghi chú trong facebook, nhưng lại mất bảng biểu.
By ptd_pah
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement