Phần mềm hữu ích với Internet
By Gilbert
#685589 bạn thử kiểm tra file host của bạn xem có chặn không

nếu bạn sử dụng file host để vào facebook, bạn thử xóa đi rồi vào lại xem thế nào
By kimuyenly1210
By Aldrik
#685591 bạn thử kiểm tra file host của bạn xem có chặn không

nếu bạn sử dụng file host để vào facebook, bạn thử xóa đi rồi vào lại xem thế nào Máy mình vẫn không vào được. Đã chỉnh file hosts như bạn bảo.

Máy thằng bạn dùng chung mạng vẫn vào phà phà. Hic...
By peju_kyumin
#685592 Máy mình vẫn không vào được. Đã chỉnh file hosts như bạn bảo.

Máy thằng bạn dùng chung mạng vẫn vào phà phà. Hic... bạn chình DNS xem thử được không bạn

DNS dòng trên: 8.8.8.8

DNS dòng dưới: 208.67.222.222
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement