Phần mềm hữu ích với Internet
By Yogi
#685530 Mình dùng Hotmail không biết làm thế nào để biết được người nhận đã nhận được (đọc được hay lấy được tài liệu mình gửi) hay chưa? dĩ nhiên không phải theo kiểu mail server theo dõi, kiểm soát việc đọc hay tải mail này nhưng mình đề cập ở góc độ người nhận mail đọc mail hay tải tài liệu kèm theo sau đó chủ động click vào một liên kết kèm theo mail (ở phần chữ ký) để xác nhận việc này mà không phải reply lại thông báo cho người gửi.

Mình thắc mắc: không biết đoạn mã như thế nào hay có công cụ nào có thể làm được việc này không?

Hơi ngố nhưng xin các bạn giúp, Thank rất nhiều.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement