Phần mềm hữu ích với Internet
By [email protected]
#684708 tình hình là em cài lại windows bằng usb cài win7 32 bít nhưng xong xuôi rồi thì các ổ đĩa không còn thấy trong mycomputer nữa chỉ còn lại mỗi ổ C.

kiểm tra chỗ disk manager thì vẫn còn các ổ nhưng chỉ ổ C là có tên còn lại các ổ khác thì vẫn thấy dung lượng nhưng không có tên gì cả..

đây là ảnh em nó hix ai bít chỉ giúp với:

By giang_nguyendong
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement