Phần mềm hữu ích với Internet
By Fagan
#683187 Không hiểu Google Chorme nhà mình không đăng nhập được Mail.

Số là có thằng em nó đăng nhập vào trước rồi không biết nó có làm gì không mà khi mình thoát ra đăng nhập Mail của mình vào thì không được nó báo là
"Lỗi bảo mật" "Chứng chỉ an toàn của máy chủ vẫn chưa hợp lệ"

Mình đã xóa đi cài lại nó vẫn vậy mong các bạn chỉ với.

By Syvwkh
By tianangmongmanh_dh2000
#683196 Nếu nó đòi "Chứng chỉ bảo mật" thì lỗi là do sai ngày giờ trên máy tính.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement