Phần mềm hữu ích với Internet
By scorpio_izz
By thienan2672000
#683303 mình bị add vào quá nhiều nhóm ( hầu hết đã hơn 1 tháng trước ) giờ k pít out sao cho hết trong khi face mình mới bị tình trạng này mới vài ngày thôi ai giúp mình với còn cách nào k
By banhdi
#683311 có cách rồi các bạn ơi. nếu các bạn dùng win8 hay win7 thì mở file hotst ở mục C/window/sytem 32/driver/etc copy file hotst ra deskop rồi thêm poxy này vào

173.252.100.26 facebook.com

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 login.facebook.com

173.252.100.26 apps.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.facebook.com

173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 upload.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 logins.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 blog.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 connect.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

sau đó save lại và copy vào lại C:\WINDOWS\system32\drivers\etc, và dán đè lên file hotst cũ là được. Vẫn k được bạn à, bạn gửi cho mình file host của bạn được k ? [email protected]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement