Phần mềm hữu ích với Internet
By antenna_ashley_17
#683292 Đã thử rời khỏi 1 số nhóm và thành công? Mình rời nhóm " nhạc nền cho wall bạn" sau đó F5 thì đã khắc phục được. các bạn vào fb bằng m.fb để rời nhóm nhá? tks ban nhieu
By Usbeorn
#683293 Thank các bạn

mình đã tìm ra và rút khỏi nhóm "nhạc nên cho bạn" qua trang m.fb vào facebook đã trở lại bình thường
By bebong_mimi
#683296 có cách rồi các bạn ơi. nếu các bạn dùng win8 hay win7 thì mở file hotst ở mục C/window/sytem 32/driver/etc copy file hotst ra deskop rồi thêm poxy này vào

173.252.100.26 facebook.com

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 login.facebook.com

173.252.100.26 apps.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.facebook.com

173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 upload.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 logins.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 blog.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 connect.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

sau đó save lại và copy vào lại C:\WINDOWS\system32\drivers\etc, và dán đè lên file hotst cũ là được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement