Phần mềm hữu ích với Internet
By Achazyahu
#683337 xem được có 2 kênh lờ [email protected]@ hbohd với axnhd 2 kênh đó là mình lấy link từ Internet đấy , mạng nào xem cũng được . Bạn xem đủ hết mọi điều kiện chưa ?
By orange.4792
#683338 2 kênh đó là mình lấy link từ Internet đấy , mạng nào xem cũng được . Bạn xem đủ hết mọi điều kiện chưa ? có lẽ chưa mở luồng iTV

bạn biết cách không chỉ mình luôn cũng được
By malunmalun
#683339 có lẽ chưa mở luồng iTV

bạn biết cách không chỉ mình luôn cũng được
Thêm điều kiện nữa là : Máy tính kết nối với modem bằng lan ( not wifi )

Xem cách config modem ở #1
By huylavico
#683340 Thêm điều kiện nữa là : Máy tính kết nối với modem bằng lan ( not wifi )

Xem cách config modem ở #1 thanks bác . nhưng modem Tp-Link nó thiết lập các PVC mặc định sẵn như bác rồi

gửi bác cái cấu hình xem nó vấn đề ntn mà vẫn k xem được được


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By hienminh_vn
#683341 thanks bác . nhưng modem Tp-Link nó thiết lập các PVC mặc định sẵn như bác rồi

gửi bác cái cấu hình xem nó vấn đề ntn mà vẫn k xem được được
Thế này thì em cũng chịu , em cũng gà lắm bác alo lên tổng đài FPT cho nhanh
By ghostwalk_on_sky_vn
#683346 vào cài đặt modem như của bạn thì nó báo lỗi ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... Duplicate to a VPI/VCI , bật VLC lên thử thì thấy xem bt may đỡ đau đầu vụ modem. mình hỏi mấy cái là cách kéo list kênh riêng ra như hình 1 thế nào vậy, vừa xem phim vừa hiện list kênh để tiện đổi kênh. vs có thể lưu lại kênh hay xem vào đâu đó không? như kiểu shortcut chẳng hạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement