Phần mềm hữu ích với Internet
By the_blessing_in_disguise
#682980 mình xin lỗi vì không có hình nhưng mình sẽ hd kĩ hơn

đầu tiên bạn mở fast connet lên sau đó chọn công cụ >> tùy chọn >> mạng >> loại mang chọn chỉ wcdma nhìn xuống chọn băng thông là cái thứ 2 rùi áp dụng, sang chế độ đăng kí >>>> tìm kiếm và đăng kí thủ công >> làm mới >> mobifone (3g) (hay chọn gps nhưng nó ngốn tiền kinh)>> ok xong tận hưởng.............,thứ 2 mở idm lên >> options >> connection >> connection type/speed >> LAN 10Mbs >> ok cho xin cái thank
By nho_1988
By quykyky
#682992 mình xin lỗi vì không có hình nhưng mình sẽ hd kĩ hơn

đầu tiên bạn mở fast connet lên sau đó chọn công cụ >> tùy chọn >> mạng >> loại mang chọn chỉ wcdma nhìn xuống chọn băng thông là cái thứ 2 rùi áp dụng, sang chế độ đăng kí >>>> tìm kiếm và đăng kí thủ công >> làm mới >> mobifone (3g) (hay chọn gps nhưng nó ngốn tiền kinh)>> ok xong tận hưởng.............,thứ 2 mở idm lên >> options >> connection >> connection type/speed >> LAN 10Mbs >> ok cho xin cái thank
Ae có thấy có cái gì đó hoi trẻ trâu ở đây không?
By itzcat
#682993 mình xin lỗi vì không có hình nhưng mình sẽ hd kĩ hơn

đầu tiên bạn mở fast connet lên sau đó chọn công cụ >> tùy chọn >> mạng >> loại mang chọn chỉ wcdma nhìn xuống chọn băng thông là cái thứ 2 rùi áp dụng, sang chế độ đăng kí >>>> tìm kiếm và đăng kí thủ công >> làm mới >> mobifone (3g) (hay chọn gps nhưng nó ngốn tiền kinh)>> ok xong tận hưởng.............,thứ 2 mở idm lên >> options >> connection >> connection type/speed >> LAN 10Mbs >> ok cho xin cái thank
đến cái tên chủ đề viết còn lộn nữa là hướng dẫn cái gì .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement