Phần mềm hữu ích với Internet
By kiet198722
#681988 Máy nhà mình vào facebook bằng các trình duyệt đều báo như này:
Và chọn tiếp tục truy cập thì như này:

cả google cũng vậy luôn.
Bác nào khác phục được giúp em với.
By tuannguyen_2075
By hoa_tigon139
#682009 Chỉnh lại ngày giờ chưa? Đổi ngày giờ xong vào được rồi, Thank bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement