Phần mềm hữu ích với Internet
By thuyan261190
#681987 Em chép phim vào thư mục movies sau khi chép xong rồi vào xem nó bảo là không phát được video. Files phim của em có dạng này nè: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! than thoai 18 giờ phải làm sao để xem được video trên folder movies vậy :oaoa:

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By dungkhoc_vi_xaanh_190
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement