Phần mềm hữu ích với Internet
By acme_of_rock
#681118 Như tít ạ, em có key GCA và đã cài được, nhưng vào lol lại không có x2 ip là sao? mong các bác am hiểu chỉ dùm với.
By Hildbrand
By babykimcuong_kimcuong
#681122 GCA hay Garena CIG đó thím .. 2 cái khác nhau nhé. phải cài cả 2
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement