Phần mềm hữu ích với Internet
By anglelynguyen
#681098 Đính chính tí: Admin vinaleech tên là Hiệp nhưng không phải có nick là Vinhnhatrang bạn nhé. Vinhnhatrang là 1 người khác phát triển 1 số module leech link thời cũ (10s, dir4u, dlvnn....).

Leech link là phương pháp dùng code chạy download trực tiếp về host (gần như kiểu down về rồi up lên nhưng làm trực tiếp trên hosting).

Get link là phương pháp dùng code tạo ra 1 proxy trung gian để dowloader down (không phải direct link dạng megaupload ngày xưa nên không phù hợp với định nghĩa của bạn)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement