Phần mềm hữu ích với Internet
By chuot_ham
#681077 Các pro thân mến. Cho đệ hỏi về cách tạo liên kết khi mở một trang blogspot thì khi mở ra nó sẽ chạy đến link trang chủ. Tab Trang Chủ là do Đệ tạo ra chứ khong phải là Trang chủ có sẵn. Tab có sẵn đệ đã ẩn đi rồi. Vậy thì phai làm thế nào để tạo link đến trang chủ đó dc. Thanks
[email protected]

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By hoabi_kutekyung_soc6123
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement