Phần mềm hữu ích với Internet
By hungbeo_xiipo
By Cormack
#680461 cái đó hình như trên fb không có


chỉ có diễn đàn thôi


ở ketnooi.com/forum thì đánh
By nkid2008
#680462 tình hinh qua mấy diễn đàn xem được cái này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

ai bít cách làm có cái nút hiện ,nếu mình bấm vào thì nó ra cái khác..

cái này sử dụng trên face ntn

ai đi qua giúp mình hộ vs

thak Cái này là BB code, chỉ sử dụng trên mã nguồn vBulletin, làm gì có ở fb bạn.
By Caine
#680464 Trên FB làm gì có cái đó. Chỉ có diễn đàn thôi.

bạn hỏi buồn cười vãi làm cái câu hiện tếu vãi
By conan_daubu
#680465 cái đó là code chữ kí chỉ co ở một số diễn đàn thui ấy ơi

Code:
nội dung
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement