Phần mềm hữu ích với Internet
By Jackie
#680486 minh test trên nhóm mình mới tạo ra luôn thế là không được nó hiện lên dạng như là 1 file zị chả lên hình
By ngoi1minhnhodenem
By kiyo1032
#680493 bạn xem lại xem hộ mình cái

khi mà tài liệu tạo thành công-> quay lại group chả thấy gì-> vào thử chỉnh sửa lại tài liệu thì thấy đoạn code bị thay đổi và không giống vs mẫu như ở b4,mình đã thử cả vs chorme và firefox đều thế cả,giờ đang thử post = opera
By Suthley
#680495 @bach1610: bác có thể post ảnh hướng dẫn chi tiết được không ?

thank!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement