Phần mềm hữu ích với Internet
By vitga_11a2
#678584 Ae cho mình hỏi, nhóm đặt ở chế độ công khai thì người ngoài vào đọc post có bị các thành viên trong nhóm phát hiện không

Nếu phát hiện thì phát hiện bằng cách nào ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement