Phần mềm hữu ích với Internet
By Marley
#675152 Việc chia sẻ kênh K+ là vi phạm bản quyền, tuy nhiên đây là trang của Thái Lan, họ đăng các kênh K+ chất lượng tốt nhiều tháng qua. Đây là link:

K+: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

K+NS: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

K+PC: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý: ban đầu trang sẽ hiện quảng cáo, bạn đợi khoảng 20s, rồi kéo thanh cuộn xuống là xem được
By Katano_Fatthai
#675173 Lừa đảo ah, bấm vào cái link đầu tiên ra cái trang tiếng Thái Lan chữ ngoằn ngoèo. Làm gì có Kplus nào.
By glassrain_ngocxit
#675174 Lừa đảo ah, bấm vào cái link đầu tiên ra cái trang tiếng Thái Lan chữ ngoằn ngoèo. Làm gì có Kplus nào. Xin thưa, mình đã nói đây là trang Thái Lan, và mình cũng nói bạn đợi khoảng 20s, rồi kéo thanh cuộn xuống là có. Không đọc kỹ mà trách móc gì
By Nicanor
#675179 Việc chia sẻ kênh K+ là vi phạm bản quyền, tuy nhiên đây là trang của Thái Lan, họ đăng các kênh K+ chất lượng tốt nhiều tháng qua. Đây là link:

K+: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

K+NS: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

K+PC: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý: ban đầu trang sẽ hiện quảng cáo, bạn đợi khoảng 20s, rồi kéo thanh cuộn xuống là xem được có xem bóng đá trực tiếp qua đây được không vậy?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement