Phần mềm hữu ích với Internet
By thuyxinhgai2411
#674128 Em chạy 1 số phần mêm thấy lỗi này, mọi người giúp em với, bạn em cứ bảo em cài lại win
"Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permission to access the item"
By nhachiemtinhhoc_2008
#674133 1. Click Tool/Folder Option. Click tab View, dưới phần Advanced settings kéo thanh trượt xuống dưới cùng, click bỏ chọn ô kiểm Use simple file sharing (Recommended). Click OK. Phải chuột thư mục cần truy cập, click Properties. Click tab Security rồi click OK nếu xuất hiện bảng Security message. Click Advanced, click tab Owner. Trong danh sách Name liệt kê bên dưới mô tả Change owner to, click tên user name mà bạn đang đăng nhập, hay click Administrator nếu bạn đang đăng nhập tài khoản Administrator, hay click group (nhóm) Administrators. Tiếp tục click chọn ô kiểm Replace owner on subcontainers and objects. Click OK, rồi click Yes tại thông báo: You do not have permission to read the contents of directory folder name. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control? Click OK.

2. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement