Phần mềm hữu ích với Internet
By tinhdep_minhtuan
#674102 Mấy ngày liên tục em không thể tải được trang pan.baidu.com nếu có tải được thì khoảng chừng 58% đến 68% là đứng liên tục mặc dù em đã tăng tốc độ tải bằng idm roài. Mấy bác có phần mềm nào để tải trang baidu không. Mình đang cần lắm
By Guifford
By ko0_gjn0
#674111 China ak Bác...

Nếu Bác muốn tải ở pan.baidu.com thì Bác nên dùng phần mềm Tàu...như ( 360, sấm sét....của tàu gì đó)

Link tải của mấy trang Tàu đây Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


còn riêng mình nếu IDM hay bị đứt quãng thì nên dùng chươg trình mặc định của trình duyệt để tải cho nhanh ( như cờ rôm chẳng hạn tốc độ nhanh hơn nhiều với IDM)

Bạn tắt IDM dùng chương trình mặc định của trình duyệt mà tải nha...

Tốt nhất không nên dùng phần mềm tàu hậu quả khó lường
By hatecow
#674112 cờ rôm tải được nữa chừng ah mình đang định tải trang này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mình dùng idm để tải chỉ được 70% là đứng luôn mặc dù đã tăng tốc độ lên đến mã roài
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement