Phần mềm hữu ích với Internet
By cool_girl2404
#674077 Việc chia sẻ K+ trực tuyến có vi phạm hay không. Mới đây trả lời báo chí, K+ cho rằng một số trang phát kênh K+ là vi phạm bản quyền và người chia sẻ kênh K+ cũng vi phạm. Mình đang có ý định chia sẻ 3 kênh KPlus, K+NS và K+PC. Nhưng nghe tin này hơi e ngại, theo ý các bạn thì sao ?
By Austen
#674100 Việc chia sẻ K+ trực tuyến có vi phạm hay không. Mới đây trả lời báo chí, K+ cho rằng một số trang phát kênh K+ là vi phạm bản quyền và người chia sẻ kênh K+ cũng vi phạm. Mình đang có ý định chia sẻ 3 kênh KPlus, K+NS và K+PC. Nhưng nghe tin này hơi e ngại, theo ý các bạn thì sao ? bác cho mình hỏi định chia sẻ kiểu gì vậy qua web hay Phần mềm vì em chưua thây bao giờ xrm được K+ vào tối CN cả
By snowangel25122000
#674145 bác cho mình hỏi định chia sẻ kiểu gì vậy qua web hay Phần mềm vì em chưua thây bao giờ xrm được K+ vào tối CN cả Chia sẻ qua web, hiện nay có vài server cung cấp K+, miễn phí có, có phí cũng có.
By ghetyeu09
#674147 K cộng là hàng tư hay hàng công vậy?


Nghe nói K cộng đã từng um xùm, cản trở việc xem bóng đá của người dân?
Thông cảm, mình không xem TV nên không biết mấy cái này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement