Phần mềm hữu ích với Internet
By thanhnsbk
#673161 Tình hình là em có chia sẻ mạng với nhà hàng xóm, mọi ngày vẫn dùng bình thường. Đột nhiên hôm nay không kết nối được mạng Local Arena Conn vẫn sáng, 2 máy tính lúc xám lúc sáng, nhưng vẫn báo connected mà vẫn không kết nối được mạng.

Em tìm không được nguyên nhân gõ ping 192.168.1.1 thì báo Destination host unreachable các bạn giúp em với. Máy em vẫn bình thường và 1 máy khác nữa cũng bình thường!!
By anhlasaobango2000
#673163 không vào được mạng thường là do địa chỉ ip bị chết. kiểm tra lại địa chỉ ip.
By [email protected]
#673167 1. bỏ ip và xin ip mới xem được không? như bạn ghostonline hướng dẫn

2. kiểm tra cáp mạng

3.Reset modem về mặc định rồi config lại.
By tuan151219
#673169 Nhà mình trước có sử dụng 1 model có 1 cổng chính và 1 cổng phụ, chia cho nhà bên cạnh dùng và kết quả khi chia xong nhà mình đứt mạng luôn không biết nguyên lắm, nhưng mình kiếm thêm 1 hộp chia nữa cắm lại thì nó lại kết nói được còn cắm trực tiếp vào model thì nó tịt nhà mình phải tháo dây nhà bên ra thì dây nhà mình mới có trở lại được b thử kiếm 1 hộp chia cắm thử xem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement